Vítáme vás na našich stránkách

 

Vycházíme z toho, že děti mají vrozenou potřebu poznávat, učit se, zkoumat svět kolem sebe. To, co objeví samy, protože samy chtějí, si také nejlépe zapamatují. Naším úkolem je dětem pomáhat, radit a připravovat jim prostředí pro samostatné, aktivní učení.

Chceme, aby děti opravdu porozuměly tomu, co se naučí, aby získané znalosti používaly při řešení problémů a v reálných životních situacích.

Naším cílem je, aby se děti ve škole cítily dobře a bezpečně, aby učení a školu vnímaly jako něco, co je neohrožuje, aby zažívaly úspěch a spokojenost.

Lidské učení je sociální – děti se toho nejvíc naučí, když pracují společně na stejném úkolu, vzájemně si radí a pomáhají si.

Umožňujeme dětem, aby se podílely na rozhodování o svém učení a o životě ve škole. Tím je učíme odpovědnosti za učiněnou volbu, za respektování pravidel, za sebe sama, za jejich okolí.

TŘÍDY AMOS

Organizace výuky s pevným rozvrhem hodin, s kombinací frontálního a skupinového vyučování a s hodnocením dětí známkami. Zařazování inovativních metod vzdělávání.

TŘÍDY MONTESSORI

Kombinace skupinového a individuálního vyučování s využitím samostatného rozhodování žáků a pomůcek se zpětnou vazbou. Děti jsou hodnoceny slovně.

 

  • Angličtinu vyučujeme od 2. ročníku.
  • Druhý cizí jazyk vyučujeme od 6. ročníku.
  • Škola je zapojena do EVROPSKÝCH PROJEKTŮ. 

 

11.10.2021 - Vážení rodiče, milí žáci, tímto bychom Vás rádi informovali , že se nám povedlo obnovit opět systém Bakaláři, ve kterém v...

více

05.10.2021 -  Vážení rodiče, z důvodu dlouhodobého výpadku EŽK Vás vyučující do tohoto pátku budou informovat o známkách Vašich dětí. Alternativy, jakým...

více
škola

Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle. Členitá architektura a parková úprava areálu působí velmi příjemně, škola má dvě tělocvičny, dvě hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu. Děti mohou využívat počítačovou učebnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku...

více
 
 
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana